verdon-chimie-petrochimie

Chemie & Petrochemie


VERDON is al verschillende jaren actief als erkende speler op het vlak van de dienstverlening aan de chemische en petrochemische industrie.

In dit kader worden wij, enerzijds, belast met lange-termijn- onderhoudscontracten door klanten die binnen de sector als marktleider worden beschouwd.

Zo staan wij met name in voor de uitvoering van onderhoudsplannen, stilleggingen van fabrieken en optimalisatiewerken.

Anderzijds, zijn wij eveneens partner bij het ontwerpen en bouwen van complexe productie-eenheden.

In dit verband, beschikken wij niet enkel over een expertise in de zware chemische industrie en de petrochemie, maar eveneens in de fijne chemische industrie, met inbegrip van de elektronica en de halfgeleiders.

Zo was VERDON bijvoorbeeld betrokken bij de studie, het ontwerp, de bouw en de ingebruikneming van gas- en waterproductie-, zuiverings- en distributie-installaties die nodig zijn bij de productie van halfgeleiders.

chimie-petro verdon 2

chimie-petro verdon 3

chimie-petro verdon 4