verdon-energie-et-nucleaire-2

Nucleaire en Energiesector


In de 21e eeuw zullen we het hoofd moeten bieden aan enorme uitdagingen op het vlak van de schaarsheid van fossiele brandstoffen, de noodzaak om hernieuwbare energiebronnen en/of hybride energiesystemen te ontwikkelen, de problematiek van de opwarming van de aarde, enz.

VERDON is zich bewust van de toekomstige uitdagingen op energievlak en heeft een erkende expertise ontwikkeld binnen het vakgebied van de conventionele centrales en de stoom-, gas- en nucleaire centrales, waarbij steeds de specifieke kwaliteitsvereisten van de sector worden nageleefd en een brede waaier aan speciale staalsoorten wordt gebruikt.

Wij leiden zonale stilleggingen van eenheden in goede banen binnen de vakgebieden van de fijne elektromechanica, het precisielassen, de behandeling en het verhuizen van zware en gevaarlijke uitrustingen, de buizenfitterij en detail engineering.

Daarnaast heeft onze groep binnen de publieke en private sector verschillende  warmtekrachtkoppelingsinstallaties en installaties met hernieuwbare energiebronnen, zoals  biobrandstof, water-, wind- en zonne-energie, gebouwd.

Tot slot, is VERDON eveneens actief als projectcoördinator in het kader van de installatie van nieuwe verwarmingsketels bij industriële klanten.

verdon-energie-et-nucleaire-img-2

verdon-energie-et-nucleaire-img-1

verdon-energie-et-nucleaire-img-5

verdon-energie-et-nucleaire-img-3