verdon-maintenance-et-arret-d-usine

Onderhoud en stillegging van fabrieken


VERDON is uw partner bij uitstek voor het onderhoud van installaties. Onze expertise is geënt op het voorzien in een efficiënt en kostenvriendelijk onderhoud:

Het optimaliseren van het rendement van de fabriek en het verhogen van de winst op lange termijn

Het bereiken van de productiedoelstellingen en het verruimen van de onderhoudsintervallen van de machines

Het naleven van de normen opgelegd door controleorganismen en  verzekeringsmaatschappijen

Het vermijden van pannes en van de onderliggende oorzaken

Het herstellen van beschadigde of defecte installaties

Hiertoe bieden wij een dienstverlening aan binnen drie vakgebieden:

Preventief en correctief onderhoud: dagelijks onderhoud, invoering van een preventief onderhoudsplan, herstelling van beschadigde of defecte machines, uitrustingen en leidingen, ….;

Shutdowns:  voorbereiding, planning en uitvoering van stilleggingen van fabrieken, mobilisering van gekwalificeerd personeel op korte termijn, naleving van de verplichte procedures bij de heropstart van de fabriek, beheer van de onderaannemers en de samenwerking, ….;

Proactief en anticipatief onderhoud: analyse van de staat van uw installaties en vaststelling van de oorzaak van de defecten met behulp van onze trillings-, olie- en ultrasoon-analyse en infrarood thermografie.

Deze analyseapparatuur laat het met name toe om praktische en beproefde methodes uit te werken op het vlak van de optimalisatie (beschikbaarheid van de uitrustingen, rendement van de machines en kwaliteit van de vervaardigde producten), het vermijden van pannes en van de onderliggende oorzaken en het verwerven van een beter inzicht in de werking van uw productiemiddelen.

verdon-maintenance

Picture1

Picture3