header-presentation-verdon-verdon

Projectbeheer


Volledige inbeheername en uitvoering van geïntegreerde en multi-technische projecten.

Onze multidisciplinaire teams ontfermen zich over uw bouwproject vanaf de voorstudie tot de installatie op de site en verlenen doorheen dit proces ondersteuning bij de uitvoering.

Onze ruime en uiteenlopende internationale ervaring zorgt ervoor dat wij de goede praktijken uit de industriële, tertiaire, luchthaven-, “Oil & Gas”- en energiesector perfect weten te combineren.

De serene bedrijfsfilosofie van VERDON draagt ertoe bij dat wij uw nieuwe installaties in alle veiligheid binnen de voorgeschreven termijnen en het voorziene budget in goede banen kunnen leiden.

Onze activiteiten omvatten:

  • projectbeheer;
  • planning, controle en reporting van de taken en middelen;
  • aankoop en logistiek;
  • beheer en multidisciplinaire coördinatie van onderaannemingen;
  • uitvoering van het project vanaf de locatiestudie;
  • uitvoering van het project op de bestaande site.

gestion de projet verdon 3

gestion de projet verdon 45

gestion de projet verdon 2

gestion de projet verdon 33